magyarsolymasz.hu

magyarsolymasz.hu

solymász- és állatbemutató


Glavanovits Tamás

Sólyom repítése
Sólyom

Közhírré tétetik!
Sólyom etetése
A királyi udvar szárnyas vadászai bemutatót tartanak! A solymászbemutató helye és ideje a kedves nézősereg óhaja szerint lészen kitűzve! Látható lesz az fejek fölött szárnyaló és némely vendégek kezére is ráröppenő héjamadár! Majd sebesröptű sólyom támad tollbábúra és megrendezzük eztán az híres bagolyfuttatást is. Minekután mindezt sikerrel elvégeztük és az udvari solymász szavát figyelmesen hallgatták végig, akkor fellelkesülve az élményektől kezükre vehetnek egy-egy arra alkalmas madarat. Ezen feledhetetlen pillanatokat megörökíthetik az képrögzítő masináikon is!

Elmegyünk majdnem mindenhová ahová csak hívnak, Öreg és fiatal szájtátva hallgatja szavainkat! Ha szeretnék, hogy ott legyünk, akkor a 06 30 2630682 számú távrecsegőn hívhatnak vagy a glavatomi@gmail.com távpostacímre cirkalmas levelet is írhatnak!
Postagalambot ne küldjenek! :)

Vállaljuk mindezeken felül mezőgazdasági és ipari környezetben, a jogszabályok betartásával, galambok, verebek seregélyek riasztását, szükség szerint élve befogását. (Épületüzemeltetés, raktározás, élelmiszeripar, sportlétesítmények). Minderről bővebben a galambmentesito.hu oldalon nyújtunk bővebb felvilágosítást! Megtalálnak minket a Facebookon is erre a linkre kattintva:


Ugrás a Facebook oldalunkra
Sólyom